Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
275

I C 414/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-07-22

Data publikacji: 2016-11-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 414/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Penar Protokolant: st. sekr. sądowy Piotr Kamiński po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa G. M. i D. M. (1) przeciwko W. M. z udziałem interwenienta ubocznej Gminy U. o eksmisję I Nakazuje pozwanemu W. M. aby opuścił i opróżnił z rzeczy prawa jego reprezentujących budynek mieszkalno-g
Czytaj więcej»

I C 415/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-09-20

Data publikacji: 2016-11-07

trafność 100%

Sygn. akt: I C 415/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Zaryczny Protokolant: sekr. Aldona Pierz po rozpoznaniu w dniu 20 września 2016 roku w Gorlicach sprawy z powództwa R. K. przeciwko B. G. , F. G. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda R. K. na rzecz pozwanych B. G. i F. G. kwotę 214,00zł (dwieście czternaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu –
Czytaj więcej»

I C 419/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-11-22

Data publikacji: 2017-01-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 419/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Penar Protokolant: st. sekr. sądowy Piotr Kamiński po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa T. S. przeciwko (...) S.A. w Ł. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w Ł. na rzecz powoda T. S. kwotę 20 000 zł. (dwadzieścia tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźni
Czytaj więcej»

I C 420/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-12-13

Data publikacji: 2017-02-22

trafność 100%

Sygn. akt: I C 420/16 upr . WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Langer Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Tokarska po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa G. C. , A. Z. , A. G. przeciwko A. S. o zapłatę I Zasądza od pozwanego A. S. na rzecz powodów G. C. , A. Z. , A. G. solidarnie kwotę 3.164,61 zł (trzy tysiące sto sześćdziesiąt
Czytaj więcej»

I C 436/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2017-01-03

Data publikacji: 2017-02-22

trafność 100%

Sygn. akt: I C 436/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Langer Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Tokarska po rozpoznaniu w dniu 3 stycznia 2017 r. w Gorlicach sprawy z powództwa OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. przeciwko K. C. o zapłatę I Zasądza od pozwanej K. C. na rzecz strony powodowej OMEGA Wie
Czytaj więcej»

I C 452/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-01-13

Data publikacji: 2016-03-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 452/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Penar Protokolant: Radosław Wędrychowicz po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa (...) Bank S.A. w W. przeciwko L. W. o zapłatę I zasądza od pozwanego L. W. na rzecz powoda (...) Bank S.A. w W. kwotę 879,79 zł (osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 79/100) wraz z ustawowy
Czytaj więcej»

I C 454/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2017-01-10

Data publikacji: 2017-03-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 454/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Zaryczny Protokolant: sekr. Aldona Pierz po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2017 roku w Gorlicach sprawy z powództwa (...) SA we W. przeciwko A. F. o zapłatę I oddala powództwo; II kosztami procesu obciąża stronę powodową. SSR Joanna Zaryczny ZARZĄDZENIE 1 (...) 2 (...) G. (...) UZASADNIENIE do wyroku Sądu Re
Czytaj więcej»

I C 463/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-06-02

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 463/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Penar Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Tokarska po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych w W. Oddział Terenowy w R. przeciwko Gminie S. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym I Oddala powództwo, II Zasądza od powoda Agencj
Czytaj więcej»

I C 481/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-09-20

Data publikacji: 2017-05-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 481/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Zaryczny Protokolant: sekr. Aldona Pierz po rozpoznaniu w dniu 20 września 2016 roku w Gorlicach sprawy z powództwa A. M. (1) , M. M. (1) , W. W. (1) , J. M. (1) przeciwko M. D. , E. D. , K. Z. , G. Z. o ochronę własności I oddala powództwo; II zasądza od powodów A. M. (1) , M. M. (1) , W. W. (1) , J. M. (1) soli
Czytaj więcej»

I C 491/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2015-12-29

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 491/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Penar Protokolant: Radosław Wędrychowicz po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2015 r. w Gorlicach sprawy z powództwa A. societe anonyme z siedzibą w S. działający poprzez (...) Spółka Akcyjna Odział w Polsce z siedzibą w W. przeciwko A. Ł. o zapłatę I oddala powództwo II koszty procesu między stronami wzajemnie z
Czytaj więcej»