Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
243

I C 5/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-10-04

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Sygn. akt: I C 5/16 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Langer Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Tokarska po rozpoznaniu w dniu 4 października 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. SKA z siedzibą w W. przeciwko S. J. o zapłatę I Oddala powództwo, II Kosztami postępowania obciąża stronę powodową (...) sp. z o.o. SKA z siedzibą w W. . S
Czytaj więcej»

II K 509/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2017-05-10

Data publikacji: 2017-10-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt . II K 509/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Jerzy Augustyn Sędziowie – Ławnicy – Protokolant: sekr. sąd. Robert Wałęga w obecności Prokuratora Mateusza Mruk po rozpoznaniu dnia 23-09-2016 r., 05-12-2016 r., 25-01-2017 r., 10-05-2017 r. sprawy karnej J. T. s. A. i J. z domu B. , ur. (...) w J. , PESEL (...) , zam. (...)-(...) G. ul. (...) , oskarżonemu o to, że: w dniu 28 listopad
Czytaj więcej»

I Ns 589/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-10-11

Data publikacji: 2017-03-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 589/14 POSTANOWIENIE Dnia 11 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Janusz Przepióra Protokolant: Anna Mosoń po rozpoznaniu w dniu 27 września 2016 r. w Gorlicach na rozprawie sprawy z wniosku W. D. , K. O. z udziałem A. M. , P. M. , (...) S.A. w W. , Gminy B. o rozgraniczenie postanawia: I ustalić, że granica pomiędzy działką ewidencyjną nr (...) , położoną w B. , objętą księgą wieczystą nr (...) , prowadzoną
Czytaj więcej»

I Ns 269/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-11-29

Data publikacji: 2017-09-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 269/16 POSTANOWIENIE Dnia 29 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Magdalena Penar Protokolant: Piotr Kamiński po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2016 r. w Gorlicach na rozprawie sprawy z wniosku (...) S.A. w K. z udziałem (...) z siedzibą w W. o zasiedzenie służebności przesyłu postanawia: I oddalić wniosek, II zasądzić od wnioskodawcy (...) S.A. w K. na rzecz uczestnika (...) z siedzibą w W. kwotę 514 zł (pięć
Czytaj więcej»

I Ns 496/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2017-07-04

Data publikacji: 2017-09-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 496/14 POSTANOWIENIE Dnia 4 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Janusz Przepióra Protokolant: Anna Mosoń po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2017 r. w Gorlicach na rozprawie sprawy z wniosku M. M. (1) z udziałem K. O. (1) , K. J. (1) , K. J. (2) , M. M. (2) , J. M. , K. Z. , S. K. , A. S. , M. O. (1) o zasiedzenie postanawia: I ustalić zgodnie z kopią mapy ewidencyjnej z wykazem synchronizacyjnym wykonanym przez geode
Czytaj więcej»

II K 579/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2017-06-02

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt II K 579/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Bogusław Gawlik Protokolant: st. sekr. sąd. Elżbieta Kwiatkowska w obecności -- Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gorlicach Arleta Osikowicz po rozpoznaniu dnia 20. 07, 12. 10, 29. 11 i 13. 12. 2016 r., 25. 05. 2017 r. sprawy karnej J. D. ur. (...) w W. s. A. i P. zd. O. (...) , PESEL (...) , oskarżonego o to, że : I. w dniu 8 czerwc
Czytaj więcej»

I C 185/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2017-01-03

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 185/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Langer Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Tokarska po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa M. N. przeciwko (...) Bankowi S.A. o zapłatę I Zasądza od strony pozwanej (...) Bank S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki M. N. kwotę 10.527,06 zł (dziesięć tysięcy pięćset dwadzieścia siede
Czytaj więcej»

IV P 7/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2017-09-14

Data publikacji: 2017-11-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV P 7/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14/09/2017 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Pyrz Sędziowie/Ławnicy: Piotr Augustyn, Daniel Janeczek Protokolant: St. sekr. sąd. Małgorzata Przepióra po rozpoznaniu w dniu 14 września 2017 r. w Gorlicach sprawy z powództwa S. S. przeciwko (...) sp. z o.o. S. o odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę I Zasądza od strony pozwanej „ W. -Woj.” Sp. z o.o.
Czytaj więcej»

I Ns 206/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2017-06-27

Data publikacji: 2017-09-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 206/17 POSTANOWIENIE Dnia 27 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Janusz Przepióra Protokolant: Anna Mosoń po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2017r. w Gorlicach na rozprawie sprawy z wniosku K. K. przy uczestnictwie A. L. (1) skarga o wznowienie postępowania w sprawie (...) postanawia: I oddalić skargę, II stwierdzić, że wnioskodawczyni i uczestnik we własnym zakresie ponoszą koszty postępowania związane z ich udzia
Czytaj więcej»

I C 380/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-12-07

Data publikacji: 2017-08-09

trafność 100%

Sygn. akt: I C 380/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Langer Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Tokarska po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa H. M. , I. S. przeciwko K. L. , Z. L. (1) , Z. L. (2) , J. L. (1) o przeniesienie służebności gruntowej I Oddala powództwo, II Zasądza od powodów H. M. i I. S. solidarnie, na rzecz pozwanych
Czytaj więcej»