Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
240

II K 509/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2017-05-10

Data publikacji: 2017-10-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt . II K 509/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Jerzy Augustyn Sędziowie – Ławnicy – Protokolant: sekr. sąd. Robert Wałęga w obecności Prokuratora Mateusza Mruk po rozpoznaniu dnia 23-09-2016 r., 05-12-2016 r., 25-01-2017 r., 10-05-2017 r. sprawy karnej J. T. s. A. i J. z domu B. , ur. (...) w J. , PESEL (...) , zam. (...)-(...) G. ul. (...) , oskarżonemu o to, że: w dniu 28 listopad
Czytaj więcej»

I Ns 589/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-10-11

Data publikacji: 2017-03-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 589/14 POSTANOWIENIE Dnia 11 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Janusz Przepióra Protokolant: Anna Mosoń po rozpoznaniu w dniu 27 września 2016 r. w Gorlicach na rozprawie sprawy z wniosku W. D. , K. O. z udziałem A. M. , P. M. , (...) S.A. w W. , Gminy B. o rozgraniczenie postanawia: I ustalić, że granica pomiędzy działką ewidencyjną nr (...) , położoną w B. , objętą księgą wieczystą nr (...) , prowadzoną
Czytaj więcej»

I Ns 496/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2017-07-04

Data publikacji: 2017-09-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 496/14 POSTANOWIENIE Dnia 4 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Janusz Przepióra Protokolant: Anna Mosoń po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2017 r. w Gorlicach na rozprawie sprawy z wniosku M. M. (1) z udziałem K. O. (1) , K. J. (1) , K. J. (2) , M. M. (2) , J. M. , K. Z. , S. K. , A. S. , M. O. (1) o zasiedzenie postanawia: I ustalić zgodnie z kopią mapy ewidencyjnej z wykazem synchronizacyjnym wykonanym przez geode
Czytaj więcej»

I Ns 269/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-11-29

Data publikacji: 2017-09-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 269/16 POSTANOWIENIE Dnia 29 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Magdalena Penar Protokolant: Piotr Kamiński po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2016 r. w Gorlicach na rozprawie sprawy z wniosku (...) S.A. w K. z udziałem (...) z siedzibą w W. o zasiedzenie służebności przesyłu postanawia: I oddalić wniosek, II zasądzić od wnioskodawcy (...) S.A. w K. na rzecz uczestnika (...) z siedzibą w W. kwotę 514 zł (pięć
Czytaj więcej»

I Ns 206/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2017-06-27

Data publikacji: 2017-09-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 206/17 POSTANOWIENIE Dnia 27 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Janusz Przepióra Protokolant: Anna Mosoń po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2017r. w Gorlicach na rozprawie sprawy z wniosku K. K. przy uczestnictwie A. L. (1) skarga o wznowienie postępowania w sprawie (...) postanawia: I oddalić skargę, II stwierdzić, że wnioskodawczyni i uczestnik we własnym zakresie ponoszą koszty postępowania związane z ich udzia
Czytaj więcej»

I C 380/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-12-07

Data publikacji: 2017-08-09

trafność 100%

Sygn. akt: I C 380/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Langer Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Tokarska po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa H. M. , I. S. przeciwko K. L. , Z. L. (1) , Z. L. (2) , J. L. (1) o przeniesienie służebności gruntowej I Oddala powództwo, II Zasądza od powodów H. M. i I. S. solidarnie, na rzecz pozwanych
Czytaj więcej»

I C 193/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-12-06

Data publikacji: 2017-07-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 193/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Langer Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Tokarska po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa I. P. , S. P. , W. W. (1) przeciwko Skarbowi Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo G. Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym I Umarza
Czytaj więcej»

I C 195/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-11-22

Data publikacji: 2017-07-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 195/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Penar Protokolant: Piotr Kamiński po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2016 r. w Gorlicach na rozprawie sprawy z powództwa E. C. (1) przeciwko J. C. (1) o zapłatę I Oddala powództwo, II Obciąża powódkę E. C. (1) kosztami procesu i pozostawia ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu. SSR Magdalena Penar Sy
Czytaj więcej»

I C 255/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-12-07

Data publikacji: 2017-07-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 255/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Penar Protokolant: st. sekr. sądowy Piotr Kamiński po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa M. K. przeciwko M. P. (1) o ochronę własności I Oddala powództwo, II Zasadza od powoda M. K. na rzecz pozwanego M. P. (1) kwotę 377 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. SSR Magdalena Penar Sygn.
Czytaj więcej»

II K 84/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2017-02-07

Data publikacji: 2017-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt. II K 84/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Bogusław Gawlik Sędziowie – Ławnicy – Protokolant: sekr. sąd. Elżbieta Kwiatkowska w obecności -- Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gorlicach Arlety Osikowicz po rozpoznaniu dnia 31. 03. , 31. 05, 15. 07, 30. 11. 2016 r. i 24. 01. 2017 r. sprawy karnej W. W. s. Z. i F. zd. K. ur. (...) w K. zam. (...)-(...) N. , (...) , oskarżonego o
Czytaj więcej»