Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
310

I C 79/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-04-15

Data publikacji: 2016-07-01

trafność 100%

Sygn. akt: I C 79/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Langer Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Tokarska po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa S. H. przeciwko O. S. o zapłatę I Oddala powództwo, II Zasądza od powoda S. H. na rzecz pozwanej O. S. kwotę 6 023,49 ( sześć tysięcy dwadzieścia trzy 49/100) zł tytułem zwrotu kosztów proce
Czytaj więcej»

I C 79/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-04-26

Data publikacji: 2019-12-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 79/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Zaryczny Protokolant: prot. sąd. Radosław Wędrychowicz po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa (...) Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego S. Funduszu Inwestycyjnego Zamknięty z siedzibą w W. przeciwko H. T. o zapłatę I oddala powództwo, II kosztami procesu obciąża stronę p
Czytaj więcej»

I C 95/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-12-08

Data publikacji: 2017-02-08

trafność 100%

Sygn. akt: I C 95/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Langer Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Tokarska po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko B. S. o zapłatę I Umarza postępowanie w zakresie kwoty 68,07 zł (sześćdziesiąt osiem złotych 07/100), II Powództwo w pozostałym zakresie oddala, III Zasądza
Czytaj więcej»

I C 96/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-07-25

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Sygn. akt: I C 96/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Langer Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Tokarska po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa A. C. przeciwko Centrum (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. o zapłatę I Zasądza od strony pozwanej Centrum (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. na rzecz powódki A. C. kwotę 675,00 zł (sześćset siede
Czytaj więcej»

I C 101/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-05-19

Data publikacji: 2016-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 101/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Zaryczny Protokolant: st. sekr. sąd. Piotr Kamiński po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2016 roku w Gorlicach sprawy z powództwa M. A. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. na rzecz powódki M. A. kwotę 35.000,00zł (trzy
Czytaj więcej»

I C 102/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-06-30

Data publikacji: 2016-09-20

trafność 100%

Sygn. akt: I C 102/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Langer Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Tokarska po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. przeciwko J. S. o zapłatę I Oddala powództwo, II Kosztami postępowania obciąża (...) Niestandaryzowany S
Czytaj więcej»

I C 117/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-05-24

Data publikacji: 2016-07-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 117/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Zaryczny Protokolant: st.sekr.sąd. Jadwiga Duma po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2016 roku w Gorlicach sprawy z powództwa J. S. , A. S. (1) , D. O. przeciwko A. S. (2) o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli I oddala powództwo; II zasądza solidarnie od powodów J. S. , A. S. (1) , D. O. na rzecz pozwanej A. S. (2) k
Czytaj więcej»

I C 120/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-10-17

Data publikacji: 2016-12-23

trafność 100%

Sygn. akt: I C 120/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Langer Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Tokarska po rozpoznaniu w dniu 17 października 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa Bank (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko Z. B. o zapłatę I Oddala powództwo. II Kosztami postępowania obciąża stronę powodową Bank (...) S.A. z siedzibą w W. . SSR Wojciech La
Czytaj więcej»

I C 127/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-03-07

Data publikacji: 2016-05-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 127/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Langer Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Tokarska po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa S. B. przeciwko (...) S.A. V. (...) W. o zapłatę I Zasądza od (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda S. B. kwotę 4.200 ( cztery tysiące dwieście) zł z ustawowymi odsetkami za opóźnieni
Czytaj więcej»

I C 129/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2017-02-07

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 129/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Langer Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Tokarska po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2017 r. w Gorlicach sprawy z powództwa M. J. przeciwko Gminie Miejskiej G. , Towarzystwu (...) (...) z siedzibą w W. o zapłatę I Oddala powództwo, II Na podstawie art. 102 kpc nie obciąża powódki M. J. kosztami procesu. SSR Wojciec
Czytaj więcej»