Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
234

I C 380/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-12-07

Data publikacji: 2017-08-09

trafność 100%

Sygn. akt: I C 380/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Langer Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Tokarska po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa H. M. , I. S. przeciwko K. L. , Z. L. (1) , Z. L. (2) , J. L. (1) o przeniesienie służebności gruntowej I Oddala powództwo, II Zasądza od powodów H. M. i I. S. solidarnie, na rzecz pozwanych
Czytaj więcej»

I C 195/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-11-22

Data publikacji: 2017-07-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 195/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Penar Protokolant: Piotr Kamiński po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2016 r. w Gorlicach na rozprawie sprawy z powództwa E. C. (1) przeciwko J. C. (1) o zapłatę I Oddala powództwo, II Obciąża powódkę E. C. (1) kosztami procesu i pozostawia ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu. SSR Magdalena Penar Sy
Czytaj więcej»

I C 193/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-12-06

Data publikacji: 2017-07-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 193/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Langer Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Tokarska po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa I. P. , S. P. , W. W. (1) przeciwko Skarbowi Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo G. Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym I Umarza
Czytaj więcej»

I C 255/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-12-07

Data publikacji: 2017-07-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 255/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Penar Protokolant: st. sekr. sądowy Piotr Kamiński po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa M. K. przeciwko M. P. (1) o ochronę własności I Oddala powództwo, II Zasadza od powoda M. K. na rzecz pozwanego M. P. (1) kwotę 377 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. SSR Magdalena Penar Sygn.
Czytaj więcej»

II K 84/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2017-02-07

Data publikacji: 2017-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt. II K 84/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Bogusław Gawlik Sędziowie – Ławnicy – Protokolant: sekr. sąd. Elżbieta Kwiatkowska w obecności -- Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gorlicach Arlety Osikowicz po rozpoznaniu dnia 31. 03. , 31. 05, 15. 07, 30. 11. 2016 r. i 24. 01. 2017 r. sprawy karnej W. W. s. Z. i F. zd. K. ur. (...) w K. zam. (...)-(...) N. , (...) , oskarżonego o
Czytaj więcej»

II K 607/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2017-02-07

Data publikacji: 2017-07-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt . II K 607/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Jerzy Augustyn Sędziowie – Ławnicy – Protokolant: sekr. sąd. Robert Wałęga w obecności Prokuratora Roberta Potrzeszcza po rozpoznaniu dnia 07-02-2017 r. sprawy karnej B. K. s. E. i J. zd. K. , ur. (...) w G. , PESEL (...) , zam. (...)-(...) C. , ul. (...) , oskarżonemu o to, że: w dniu 16 sierpnia 2016 roku w R. woj. (...) prowadził w
Czytaj więcej»

I Ns 872/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-02-23

Data publikacji: 2016-04-06

trafność 100%

Sygn. akt: I Ns 872/14 POSTANOWIENIE Dnia 23 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Langer Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Tokarska po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2016 r. w Gorlicach na rozprawie sprawy z wniosku (...) im. (...) z siedzibą w T. z udziałem L. P. , J. K. , J. P. (1) , Giełdy Praw Majątkowych (...) S.A. , (...) im. (...) w G. , R. K. , H. S. , M. O. skarga o wznowienie postepowania Ns 222/12 postanawia: I
Czytaj więcej»

I C 96/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-07-25

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Sygn. akt: I C 96/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Langer Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Tokarska po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa A. C. przeciwko Centrum (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. o zapłatę I Zasądza od strony pozwanej Centrum (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. na rzecz powódki A. C. kwotę 675,00 zł (sześćset siede
Czytaj więcej»

II K 145/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2017-01-17

Data publikacji: 2017-06-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt. II K 145/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 stycznia 2017r. Sąd Rejonowy w Gorlicach II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Bogusław Gawlik Sędziowie – Ławnicy – Protokolant: sekr. sąd. Zuzanna Wójcik w obecności Prokuratora Prok. Rej. Romualdy Szymczak po rozpoznaniu dnia 03.01.2017r sprawy karnej D. K. s. T. i E. zd. J. ur. (...) w N. zam. (...)-(...) M. 171 oskarżonemu o to, że : w dniu 6 lutego 2016 r. w P. woj. (...) , będąc prawomocnie skazany za pro
Czytaj więcej»

I C 458/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2017-03-10

Data publikacji: 2017-06-12

trafność 100%

Sygn. akt: I C 458/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Zaryczny Protokolant: sekr. Aldona Pierz po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2017 r. w Gorlicach sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. w K. przeciwko Ł. G. o zapłatę I zasądza od pozwanego Ł. G. na rzecz strony powodowej (...) Banku (...) SA w K. kwotę 23 744,86 zł (dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści cztery
Czytaj więcej»