Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
341

I C 300/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-08-29

Data publikacji: 2016-11-07

trafność 100%

Sygn. akt: I C 300/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Zaryczny Protokolant: sekr. Aldona Pierz po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle (...) w G. przeciwko D. H. , Ł. H. , E. S. , K. S. , W. S. (1) z udziałem interwenienta ubocznego Gminy Miejskiej G. o eksmisję I nakazuje pozwanym D. H. , Ł. H. , E. S
Czytaj więcej»

I C 299/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-02-16

Data publikacji: 2016-04-11

trafność 100%

Sygn. akt: I C 299/14 upr . WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Langer Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Tokarska po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa (...) Bank S.A. we W. przeciwko R. N. o zapłatę I Oddala powództwo, II Kosztami obciąża stronę powodową (...) Bank S.A. we W. . SSR Wojciech Langer Sygn. akt I C 299/14 UZASADNIENIE wyrok
Czytaj więcej»

I C 305/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2018-11-14

Data publikacji: 2019-01-07

trafność 100%

Sygn. akt: I C 305/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Penar Protokolant: starszy sekretarz sądowy Beata Tokarska po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2018 r. w Gorlicach sprawy z powództwa B. G. przeciwko Szpitalowi (...) w G. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Szpitala (...) w G. na rzecz powoda B. G. kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych)z ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 307/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-10-28

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Sygn. akt: I C 307/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Langer Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Tokarska po rozpoznaniu w dniu 28 października 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa A. R. (1) przeciwko S. H. , J. R. (1) o unieważnienie aktu notarialnego Oddala powództwo. SSR Wojciech Langer Sygn. akt I C 307/14 UZASADNIENIE wyroku z dnia 28 października 2016r.
Czytaj więcej»

I C 318/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-11-14

Data publikacji: 2017-07-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 318/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Langer Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Tokarska po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa W. S. (1) przeciwko F. G. i M. S. (1) o ochronę własności I Zakazuje pozwanemu F. G. naruszania prawa własności działki nr (...) położonej w G. przy ul. (...) stanowiącej własność powoda
Czytaj więcej»

I C 321/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-09-02

Data publikacji: 2016-11-02

trafność 100%

Sygn. akt: I C 321/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Zaryczny Protokolant: Sekr. Anna Mosoń po rozpoznaniu w dniu 02 września 2016 roku w Gorlicach sprawy z powództwa (...) (...) w G. przeciwko T. S. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od strony powodowej (...) (...) w G. na rzecz pozwanego T. S. kwotę 738,00 zł (siedemset trzydzieści osiem złotych) brutt
Czytaj więcej»

I C 328/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2017-01-12

Data publikacji: 2017-03-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 328/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Zaryczny Protokolant: sekr. Aldona Pierz po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2017 r. w Gorlicach sprawy z powództwa P. (...) we W. przeciwko P. B. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od strony powodowej P. (...) we W. na rzecz pozwanego P. B. kwotę 4.817,00zł (cztery tysiące osiemset siedemnaście złotych) tytułe
Czytaj więcej»

I C 331/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-09-19

Data publikacji: 2016-11-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 331/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Penar Protokolant: Radosław Wędrychowicz po rozpoznaniu w dniu 19 września 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa B. S. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę i ustalenie I zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powódki B. S. kwotę 17 377 zł ( siedemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych) wraz
Czytaj więcej»

I C 331/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-04-05

Data publikacji: 2016-05-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 331/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Penar Protokolant: st.prot. sąd. Maria Wałęga po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K. przeciwko K. L. o zapłatę I zasądza od pozwanego K. L. na rzecz powoda (...) Niestandaryzowanego Sek
Czytaj więcej»

I C 346/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-02-11

Data publikacji: 2016-03-24

trafność 100%

Sygn. akt: I C 346/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Langer Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Tokarska po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa Powiatu (...) przeciwko Z. P. o zapłatę I Zasądza od pozwanego Z. P. na rzecz powoda Powiatu (...) kwotę 137,83( sto trzydzieści siedem 83/100) zł, II W pozostałym zakresie powództwo oddal
Czytaj więcej»