Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
346

I C 369/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-03-10

Data publikacji: 2016-04-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 369/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Penar Protokolant: Radosław Wędrychowicz po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w G. przeciwko C. D. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanej C. D. (1) na rzecz powoda B. (...) Niestandaryzow
Czytaj więcej»

I C 372/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-12-20

Data publikacji: 2017-02-08

trafność 100%

Sygn. akt: I C 372/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Penar Protokolant: Radosław Wędrychowicz po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko J. C. o zapłatę I zasądza od pozwanego J. C. na rzecz powoda (...) S.A. w W. kwotę 1 535,71 zł. (jeden tysiąc pięćset trzydzieści pięć złotych siedemdziesiąt jeden groszy
Czytaj więcej»

I C 380/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-12-07

Data publikacji: 2017-08-09

trafność 100%

Sygn. akt: I C 380/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Langer Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Tokarska po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa H. M. , I. S. przeciwko K. L. , Z. L. (1) , Z. L. (2) , J. L. (1) o przeniesienie służebności gruntowej I Oddala powództwo, II Zasądza od powodów H. M. i I. S. solidarnie, na rzecz pozwanych
Czytaj więcej»

I C 391/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2017-01-19

Data publikacji: 2019-06-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 391/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Zaryczny Protokolant: sekr. Aldona Pierz po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2017 r. w Gorlicach sprawy z powództwa R. (...) w K. przeciwko A. B. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. B. na rzecz strony powodowej R. (...) w K. kwotę 145,68 zł (sto czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy) wraz z odsetk
Czytaj więcej»

I C 396/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-10-28

Data publikacji: 2020-05-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 396/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Penar Protokolant: sekr. sądowy Piotr Kamiński po rozpoznaniu w dniu 28 października 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa K. S. , Z. S. przeciwko K. K. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym I uzgadnia z rzeczywistym stanem prawnym treść księgi wieczystej (...) prowadzonej prz
Czytaj więcej»

I C 414/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-07-22

Data publikacji: 2016-11-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 414/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Penar Protokolant: st. sekr. sądowy Piotr Kamiński po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa G. M. i D. M. (1) przeciwko W. M. z udziałem interwenienta ubocznej Gminy U. o eksmisję I Nakazuje pozwanemu W. M. aby opuścił i opróżnił z rzeczy prawa jego reprezentujących budynek mieszkalno-g
Czytaj więcej»

I C 415/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-09-20

Data publikacji: 2020-06-08

trafność 100%

Sygn. akt: I C 415/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Zaryczny Protokolant: sekr. Aldona Pierz po rozpoznaniu w dniu 20 września 2016 roku w Gorlicach sprawy z powództwa R. K. przeciwko B. G. , F. G. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda R. K. na rzecz pozwanych B. G. i F. G. kwotę 214,00zł (dwieście czternaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu –
Czytaj więcej»

I C 419/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-11-22

Data publikacji: 2017-01-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 419/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Penar Protokolant: st. sekr. sądowy Piotr Kamiński po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa T. S. przeciwko (...) S.A. w Ł. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w Ł. na rzecz powoda T. S. kwotę 20 000 zł. (dwadzieścia tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźni
Czytaj więcej»

I C 420/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-12-13

Data publikacji: 2017-02-22

trafność 100%

Sygn. akt: I C 420/16 upr . WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Langer Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Tokarska po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa G. C. , A. Z. , A. G. przeciwko A. S. o zapłatę I Zasądza od pozwanego A. S. na rzecz powodów G. C. , A. Z. , A. G. solidarnie kwotę 3.164,61 zł (trzy tysiące sto sześćdziesiąt
Czytaj więcej»

I C 436/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2017-01-03

Data publikacji: 2017-02-22

trafność 100%

Sygn. akt: I C 436/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Langer Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Tokarska po rozpoznaniu w dniu 3 stycznia 2017 r. w Gorlicach sprawy z powództwa OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. przeciwko K. C. o zapłatę I Zasądza od pozwanej K. C. na rzecz strony powodowej OMEGA Wie
Czytaj więcej»