Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
346

I C 4/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-07-14

Data publikacji: 2016-09-30

trafność 100%

Sygn. akt: I C 4/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Langer Protokolant: st. sekr. sądowy Piotr Kamiński po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa E. F. , P. F. , A. F. (1) , D. K. , J. F. (1) , R. M. , M. S. , D. P. , H. F. , E. Z. przeciwko Skarbowi Państwa - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ł. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywist
Czytaj więcej»

I C 5/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-10-04

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Sygn. akt: I C 5/16 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Langer Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Tokarska po rozpoznaniu w dniu 4 października 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. SKA z siedzibą w W. przeciwko S. J. o zapłatę I Oddala powództwo, II Kosztami postępowania obciąża stronę powodową (...) sp. z o.o. SKA z siedzibą w W. . S
Czytaj więcej»

I C 23/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-03-04

Data publikacji: 2016-12-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 23/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Langer Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Tokarska po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa B. S. , M. S. przeciwko Towarzystwu (...) w W. Odszkodowania z tytułu wypad. komunikacyjnych I Zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) (...) w W. na rzecz powódki M. S. kwotę 10.000 zł (dzies
Czytaj więcej»

I C 10/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-06-28

Data publikacji: 2017-01-27

trafność 100%

Sygn. akt: I C 10/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Zaryczny Protokolant: st.sekr.sąd. Piotr Kamiński po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2016 roku w Gorlicach sprawy z powództwa M. S. (1) , J. S. przeciwko Towarzystwu (...) SA w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) SA w W. na rzecz powódki M. S. (1) kwotę 5.000,00zł (pięć tysięcy złotych) wraz z
Czytaj więcej»

I C 26/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-10-25

Data publikacji: 2016-12-30

trafność 100%

Sygn. akt: I C 26/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Langer Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Tokarska po rozpoznaniu w dniu 11 października 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa B. K. przeciwko Towarzystwu (...) ' z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) z siedzibą w W. na rzez powódki B. K. kwotę 30 000 zł (trzydzieści tysięc
Czytaj więcej»

I C 4/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-05-23

Data publikacji: 2016-07-28

trafność 100%

Sygn. akt: I C 4/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Zaryczny Protokolant: Anna Mosoń po rozpoznaniu w dniu 22 października 2015 roku w Gorlicach sprawy z powództwa (...) SA w W. przeciwko K. W. o zapłatę I zasądza od pozwanego K. W. na rzecz strony powodowej (...) SA w W. kwotę 600,00zł (sześćset złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 lutego 2014
Czytaj więcej»

I C 48/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-05-19

Data publikacji: 2017-01-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 48/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Penar Protokolant: st.prot. sąd. Maria Wałęga po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa M. M. (1) , M. M. (2) , A. M. (1) , P. M. , D. K. , D. M. , A. M. (2) , D. D. , E. S. , S. J. przeciwko Skarbowi Państwa Państwowe Gospodarstwo (...) Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ł. o uzgodnienie treści k
Czytaj więcej»

I C 47/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-06-21

Data publikacji: 2017-01-02

trafność 100%

Sygn. akt: I C 47/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zaoczny w stosunku do pozwanego M. J. Dnia 21 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Zaryczny Protokolant: st. sekr. sądowy Piotr Kamiński po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa J. S. przeciwko L. T. (1) , M. J. o zapłatę I zasadza od pozwanego L. T. (1) na rzecz powoda J. S. kwotę 18.000,00zł (osiemnaście tysięcy złotych) wraz z
Czytaj więcej»

I C 117/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-05-24

Data publikacji: 2016-07-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 117/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Zaryczny Protokolant: st.sekr.sąd. Jadwiga Duma po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2016 roku w Gorlicach sprawy z powództwa J. S. , A. S. (1) , D. O. przeciwko A. S. (2) o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli I oddala powództwo; II zasądza solidarnie od powodów J. S. , A. S. (1) , D. O. na rzecz pozwanej A. S. (2) k
Czytaj więcej»

I C 101/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-05-19

Data publikacji: 2016-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 101/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Zaryczny Protokolant: st. sekr. sąd. Piotr Kamiński po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2016 roku w Gorlicach sprawy z powództwa M. A. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. na rzecz powódki M. A. kwotę 35.000,00zł (trzy
Czytaj więcej»