Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
348

I C 127/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-03-07

Data publikacji: 2016-05-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 127/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Langer Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Tokarska po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa S. B. przeciwko (...) S.A. V. (...) W. o zapłatę I Zasądza od (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda S. B. kwotę 4.200 ( cztery tysiące dwieście) zł z ustawowymi odsetkami za opóźnieni
Czytaj więcej»

I C 181/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-11-03

Data publikacji: 2017-01-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 181/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Penar Protokolant: st. sekr. sądowy Piotr Kamiński po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa Banku (...) S.A. w W. przeciwko A. B. reprezentowanemu przez kuratora adwokata S. R. z zapłatę I Zasądza od pozwanego A. B. na rzecz powoda Banku (...) S.A. w W. kwotę 31 600,04 zł (trzydzi
Czytaj więcej»

I C 193/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-12-06

Data publikacji: 2017-07-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 193/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Langer Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Tokarska po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa I. P. , S. P. , W. W. (1) przeciwko Skarbowi Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo G. Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym I Umarza
Czytaj więcej»

I C 187/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-12-20

Data publikacji: 2017-02-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 187/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Penar Protokolant: Radosław Wędrychowicz po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa S. H. przeciwko Szpitalowi (...) w G. o zapłatę I zasądza od pozwanego Szpitala (...) w G. na rzecz powoda S. H. kwotę 20 000 zł. (dwadzieścia tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie
Czytaj więcej»

I C 169/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-06-07

Data publikacji: 2016-12-12

trafność 100%

Sygn. akt: I C 169/15 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Langer Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Tokarska po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa Kancelarii (...) S.A. z siedzibą w K. przeciwko K. M. o zapłatę I Oddala powództwo, II Kosztami postepowania obciąża stronę powodową Kancelarie (...) S.A. z siedziba w K. . SSR Woj
Czytaj więcej»

I C 196/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2018-02-02

Data publikacji: 2018-10-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 196/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Penar Protokolant: st. sek. sądowy B. T. po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2018 r. w Gorlicach na rozprawie sprawy z powództwa B. S. , M. S. przeciwko (...) S.A. z siedzibą we W. o zapłatę I oddala powództwo, II przyznaje ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Gorlicach na rzecz adwokata T. G. z Kancelarii Ad
Czytaj więcej»

I C 207/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-01-18

Data publikacji: 2016-03-04

trafność 100%

Sygn. akt: I C 207/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Langer Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Tokarska po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa F. Ś. przeciwko E. S. , K. S. , S. S. o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zapłatę I Oddala powództwo, II Na podstawie art. 102 kpc nie obciąża powoda F. Ś. kosztami procesu. SSR Wojc
Czytaj więcej»

I C 210/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2017-03-02

Data publikacji: 2019-12-10

trafność 100%

Sygn. akt: I C 210/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Penar Protokolant: St. sekr. sądowy Piotr Kamiński po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2017 r. w Gorlicach sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. we W. przeciwko (...) o zapłatę oraz z powództwa (...) (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko A. D. o zapłatę I zasądza
Czytaj więcej»

I C 185/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2017-01-03

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 185/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Langer Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Tokarska po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2016 r. w Gorlicach sprawy z powództwa M. N. przeciwko (...) Bankowi S.A. o zapłatę I Zasądza od strony pozwanej (...) Bank S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki M. N. kwotę 10.527,06 zł (dziesięć tysięcy pięćset dwadzieścia siede
Czytaj więcej»

I C 195/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 2016-11-22

Data publikacji: 2017-07-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 195/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Penar Protokolant: Piotr Kamiński po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2016 r. w Gorlicach na rozprawie sprawy z powództwa E. C. (1) przeciwko J. C. (1) o zapłatę I Oddala powództwo, II Obciąża powódkę E. C. (1) kosztami procesu i pozostawia ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu. SSR Magdalena Penar Sy
Czytaj więcej»